Linuxを日常的に使う実験ブログ

Linux Mintの記事

Linux Mint 17 Qianaベータ版を使ってみた

 Linux Mint
2014-05-23

Linux Mint 17に日本語入力環境としてFcitxを導入する

 Linux Mint
2014-09-06

Linux Mint 17に日本語入力iBusを導入する

 Linux Mint
2014-09-03

Linux Mint 17 Qianaをインストールする方法

 Linux Mint
2014-06-04

Linux Mintのアップグレード方法:17 Qianaから17.1 Rebeccaへ

 Linux Mint
2014-12-08

UbuntuでFcitxを使う

 Debian
2014-02-26

Linux Mint 16のインストール方法

 Linux Mint
2014-01-28